Gel UV

Bán chạy nhất

CND BRISA™ gel đắp móng PURE PINK SHEER - mầu hồng trong, 1.5oz (42g)
 
1 795 Kč
(1 483,47 Kč Ngoại trừ thuế VAT)
Chi tiết sản phẩm
CND BRISA™ Gel đắp móng CLEAR, 1.5oz (42g)
CND BRISA™ Gel đắp móng CLEAR, 1.5oz (42g)
không có sẵn
Mã số: PR-47010
 
1 795 Kč
(1 483,47 Kč Ngoại trừ thuế VAT)
Chi tiết sản phẩm
CND BRISA™ Bond 0.25oz (7,3ml), UV gel liên kết nền
 
375 Kč
(309,92 Kč Ngoại trừ thuế VAT)
Chi tiết sản phẩm
CND BRISA™ gel đắp móng  PURE PINK SHEER 0.5oz (14g), mầu hồng trong
 
795 Kč
(657,02 Kč Ngoại trừ thuế VAT)
Chi tiết sản phẩm
CND BRISA™ gel đắp móng  CLEAR 0.5oz (14g)
CND BRISA™ gel đắp móng CLEAR 0.5oz (14g)
trong kho (10)
Mã số: PR-46170
 
795 Kč
(657,02 Kč Ngoại trừ thuế VAT)
Chi tiết sản phẩm
Tổng cộng 5 mục
CND BRISA™ gel đắp móng PURE PINK SHEER - mầu hồng trong, 1.5oz (42g)
1 483,47 Kč Ngoại trừ thuế VAT
1 795 Kč
Mã số: PR-47014
CND BRISA™ Gel đắp móng CLEAR, 1.5oz (42g)
1 483,47 Kč Ngoại trừ thuế VAT
1 795 Kč
Mã số: PR-47010
CND BRISA™ Bond 0.25oz (7,3ml), UV gel liên kết nền
309,92 Kč Ngoại trừ thuế VAT
375 Kč
Mã số: PR-46194
CND BRISA™ gel đắp móng  PURE PINK SHEER 0.5oz (14g), mầu hồng trong
657,02 Kč Ngoại trừ thuế VAT
795 Kč
Mã số: PR-46172
CND BRISA™ gel đắp móng  CLEAR 0.5oz (14g)
657,02 Kč Ngoại trừ thuế VAT
795 Kč
Mã số: PR-46170