Gel UV - mầu trắng

Bán chạy nhất

Tổng cộng 11 mục
Platinum PLATINUM UV-tech SPARKLE White, 50g - Gel đắp màu trắng, óng ánh (120 giây UV) Mã số: PR-92736
Platinum PLATINUM UV-tech SPARKLE White, 15g - Gel đắp màu trắng, óng ánh (120 giây UV) Mã số: PR-92734
Platinum PLATINUM LED - trắng sáng - EXTRA WHITE, 9g (30 giây LED/120 giây UV) Mã số: PR-61174
Platinum PLATINUM - PERFECT WHITE, 50g
890 Kč
Mã số: PR-54893
Platinum PLATINUM - PERFECT WHITE, 15g
390 Kč
Mã số: PR-54179