Dũa Profi

Bán chạy nhất

CND CND - BLIZZARD™ - thanh dũa độ nhám 100/180
 
55 Kč
Chi tiết sản phẩm
CND BOOMERANG PADDED FILE - dũa xốp độ nhámi 180/180
 
75 Kč
Chi tiết sản phẩm
CND CND - HOT SHOT FILE - thanh dũa độ nhám 100/180
 
50 Kč
Chi tiết sản phẩm
CND KANGA FILE - dũa rất mịn và mỏng độ nhám 240/240
 
55 Kč
Chi tiết sản phẩm
CND OUTBLACK PADDED FILE -  dũa xốp thẳng độ nhám 120/240
 
65 Kč
Chi tiết sản phẩm
Tổng cộng 9 mục
CND KOALA BUFFER - dũa đánh bóng ba mạt, ngắn, đọ nhắm 240/1200 - trong bao 50 c Mã số: PR-98223
CND CND - BLIZZARD™ - thanh dũa độ nhám 100/180
55 Kč
Mã số: PR-47312
CND BOOMERANG PADDED FILE - dũa xốp độ nhámi 180/180
75 Kč
Mã số: PR-45522
CND CND - HOT SHOT FILE - thanh dũa độ nhám 100/180
50 Kč
Mã số: PR-45520
CND KANGA FILE - dũa rất mịn và mỏng độ nhám 240/240
55 Kč
Mã số: PR-45518
CND OUTBLACK PADDED FILE -  dũa xốp thẳng độ nhám 120/240
65 Kč
Mã số: PR-45516
CND KOALA BUFFER - dũa đánh bóng hai mặt ngắn, độ nhám 240/1200 Mã số: PR-45514
CND GLOSSING BUFFER - dũa đánh bóng hai mặt, độ nhám 4000, bao 4c Mã số: PR-45512
CND GIRLFRIEND BUFFER - dũa đánh bóng  ba mặt, độ nhám 2400/4000/12000, bao 4c Mã số: PR-45510