Cọ

Bán chạy nhất

Platinum PLATINUM PROFESSIONAL NAIL BRUSH - GEL 4 - cọ sơn gel dẹp, N.4
 
195 Kč
Chi tiết sản phẩm
Tổng cộng 18 mục
Platinum PLATINUM PROFESSIONAL NAIL BRUSH - NEW GENERATION GEL - cọ đầu tròn cho gel, N..6 Mã số: PR-91103
Platinum PLATINUM PROFESSIONAL NAIL BRUSH - EFFECT PIGMENT - cọ lông chồn Kolinsky Mã số: PR-91099
Platinum PLATINUM PROFESSIONAL NAIL BRUSH - DUST STRIPPER - chổi lông dê để phủi bụi Mã số: PR-91089
Platinum PLATINUM PROFESSIONAL NAIL BRUSH - ONE STROKE - cọ sơn gel dẹp đầu chéo Mã số: PR-91081
Platinum PLATINUM PROFESSIONAL NAIL BRUSH - GEL 4 - cọ sơn gel dẹp, N.4
195 Kč
Mã số: PR-91079
Platinum PLATINUM PROFESSIONAL NAIL BRUSH - GEL 6 - cọ sơn gel dẹp, N.6
195 Kč
Mã số: PR-91077
Platinum Professional Nail Cleaning Brush - DUST STRIPPER - cọ bằng lông dê phủi bụi Mã số: PR-66746
Platinum Professional Nail Brush - ONE STROKE - cọ sơn gel dẹp đầu chéo Mã số: PR-66740
Platinum Professional Nail Brush - GEL - cọ sơn gel dẹp, N.4
195 Kč
Mã số: PR-66738
Platinum Professional Nail Brush - GEL - cọ sơn gel dẹp, N.6
225 Kč
Mã số: PR-66736