TOP
SALE CUỐI TUẦN - ĐÊN UV/LED PROMED UVL-54 - hơ cắc loại chất , 54W
Yêu thích
1 650 Kč –22 %
1 066,12 Kč Ngoại trừ thuế VAT
1 290 Kč
Mã số: PR-98241
Platinum 4x 660 g Bộ bột acrylic nhỏ + 3,7l acrylic liquid clear miễn phí
Khuyến mại SALE KHỦNG
5 470 Kč –27 %
3 289,26 Kč Ngoại trừ thuế VAT
3 980 Kč
Mã số: PR-104101
Platinum PLATINUM AIR-tech ACRYLIC Cover Pink, Hộp - 2000g - bột acrylic màu hồng - ngụy trang
Khuyến mại SALE KHỦNG
3 995 Kč –55 %
1 487,60 Kč Ngoại trừ thuế VAT
1 800 Kč
Mã số: PR-101444
Platinum PLATINUM AIR-tech ACRYLIC Pink, Gói to 2000g - màu hông, bột acrylic, không chuyển sang màu vàng
Khuyến mại SALE KHỦNG
3 995 Kč –55 %
1 487,60 Kč Ngoại trừ thuế VAT
1 800 Kč
Mã số: PR-98267
Platinum PLATINUM AIR-tech ACRYLIC Clear, Hộp 2000g -  bột acrylic trong suốt không chuyển sang màu vàng
Khuyến mại SALE KHỦNG
3 995 Kč –55 %
1 487,60 Kč Ngoại trừ thuế VAT
1 800 Kč
Mã số: PR-98263
SALE ĐẦU NĂM - CND - BỘ 3x SHELLAC™ UV  BASE COAT + 3x SHELLAC™ ORIGINAL UV TOP COAT + 3x SHELLAC™
Khuyến mại
5 355 Kč –53 %
2 066,12 Kč Ngoại trừ thuế VAT
2 500 Kč
Mã số: PR-101048
SALE ĐẦU NĂM - CND - BỘ 3x SHELLAC™ UV  BASE COAT + 3x SHELLAC™ EXPRESS5™ TOP COAT + 3x SHELLAC™
Khuyến mại Yêu thích
5 355 Kč –53 %
2 066,12 Kč Ngoại trừ thuế VAT
2 500 Kč
Mã số: PR-101052
Máy mài móng  JD700 - 0-30000ot.,quay phải - trái , bàn đạp,với. 4 đầu mày móng
Khuyến mại
2 990 Kč –50 %
1 238,84 Kč Ngoại trừ thuế VAT
1 499 Kč
Mã số: PR-53166
SALE ĐẦU NĂM - CND – Bộ CND SHELLAC™ 4x0.25oz (7,3ml) (10)
Khuyến mại
2 380 Kč –58 %
826,45 Kč Ngoại trừ thuế VAT
1 000 Kč
Mã số: PR-104000
SALE ĐẦU NĂM - CND – Bộ CND SHELLAC™ 4x0.25oz (7,3ml) (01)
Khuyến mại
2 380 Kč –58 %
826,45 Kč Ngoại trừ thuế VAT
1 000 Kč
Mã số: PR-103982
SALE ĐẦU NĂM - CND – Bộ CND SHELLAC™ 4x0.25oz (7,3ml) (03)
Khuyến mại
2 380 Kč –58 %
826,45 Kč Ngoại trừ thuế VAT
1 000 Kč
Mã số: PR-103986
CND grand opening - CND SHELLAC
Khuyến mại
4 370 Kč –77 %
CND grand opening - CND SHELLAC
trong kho (> 10 Cái)
826,45 Kč Ngoại trừ thuế VAT
1 000 Kč
Mã số: PR-103771