BEST SALES
CND SHELLAC™ - ORIGINAL UV TOP COAT - sơn phủ cực bền 0.5oz (15ml)
Khuyến mại Yêu thích
1 290 Kč –62 %
404,96 Kč Ngoại trừ thuế VAT
490 Kč
Mã số: PR-47318
CND SHELLAC™ - UV BASE COAT - sơn nền 0.42oz (12,5ml)
Khuyến mại Yêu thích
1 290 Kč –62 %
404,96 Kč Ngoại trừ thuế VAT
490 Kč
Mã số: PR-47316
CND SHELLAC™ - UV COLOR - TROPIX 0.25oz (7,3ml)
Khuyến mại
595 Kč –58 %
206,61 Kč Ngoại trừ thuế VAT
250 Kč
Mã số: PR-45254
CND SHELLAC™ - UV BASE COAT - sơn nền 0.25oz (7,3ml)
Khuyến mại Yêu thích
595 Kč –41 %
289,26 Kč Ngoại trừ thuế VAT
350 Kč
Mã số: PR-45242
CND SHELLAC™ - ORIGINAL UV TOP COAT - sơn phủ cực bền 0.25oz (7,3ml)
Khuyến mại Yêu thích
595 Kč –41 %
289,26 Kč Ngoại trừ thuế VAT
350 Kč
Mã số: PR-45244
ĐÊN UV/LED PROMED UVL-54 - hơ cắc loại chất , 54W
Khuyến mại
2 990 Kč –77 %
570,25 Kč Ngoại trừ thuế VAT
690 Kč
Mã số: PR-98241
Promed LTM-30 đèn lúp bàn
Khuyến mại
1 290 Kč –34 %
702,48 Kč Ngoại trừ thuế VAT
850 Kč
Mã số: PR-89561
Máy mài móng JD700 - 0-30000ot.,quay phải - trái , bàn đạp,với. 4 đầu mày móng
Khuyến mại
2 990 Kč –50 %
1 238,84 Kč Ngoại trừ thuế VAT
1 499 Kč
Mã số: PR-53166
Platinum PLATINUM AIR-tech ACRYLIC Cover Pink, Hộp - 2000g - bột acrylic màu hồng - ngụy trang
Khuyến mại GÓI TO TIỆN LỢI
3 995 Kč –50 %
1 648,76 Kč Ngoại trừ thuế VAT
1 995 Kč
Mã số: PR-101444
Platinum PLATINUM AIR-tech ACRYLIC Clear, Hộp 2000g - bột acrylic trong suốt không chuyển sang màu vàng
Khuyến mại GÓI TO TIỆN LỢI
3 301,65 Kč Ngoại trừ thuế VAT
3 995 Kč
Mã số: PR-98263
SALE ĐẦU NĂM - CND - BỘ 3x SHELLAC™ UV BASE COAT + 3x SHELLAC™ ORIGINAL UV TOP COAT + 3x SHELLAC™ Tropix
5 355 Kč –53 %
2 066,12 Kč Ngoại trừ thuế VAT
2 500 Kč
Mã số: PR-101048
SALE ĐẦU NĂM - CND – Bộ CND SHELLAC™ 4x0.25oz (7,3ml) (10)
2 380 Kč –58 %
826,45 Kč Ngoại trừ thuế VAT
1 000 Kč
Mã số: PR-104000
SALE ĐẦU NĂM - CND – Bộ CND SHELLAC™ 4x0.25oz (7,3ml) (01)
2 380 Kč –58 %
826,45 Kč Ngoại trừ thuế VAT
1 000 Kč
Mã số: PR-103982
SALE ĐẦU NĂM - CND – Bộ CND SHELLAC™ 4x0.25oz (7,3ml) (03)
2 380 Kč –58 %
826,45 Kč Ngoại trừ thuế VAT
1 000 Kč
Mã số: PR-103986
CND grand opening - CND SHELLAC
Khuyến mại
4 370 Kč –77 %
826,45 Kč Ngoại trừ thuế VAT
1 000 Kč
Mã số: PR-103771
SALE ĐẦU NĂM - CND – Bộ CND SHELLAC™ 4x0.25oz (7,3ml) (15)
2 380 Kč –58 %
826,45 Kč Ngoại trừ thuế VAT
1 000 Kč
Mã số: PR-104010
Platinum grand opening - Platinum BOOSTER
4 930 Kč –80 %
826,45 Kč Ngoại trừ thuế VAT
1 000 Kč
Mã số: PR-103783