CND PLEXIGEL

Bán chạy nhất

CND CND™ PLEXIGEL - BỘ tạo móng có ĐẦY ĐỦ 4x CND™ PLEXIGEL (15ml) + CND™ PLEXIBOX + CND™ ĐÈN LED
12 725 Kč –80 %
là: 12 725 Kč  (–80 %)
2 499 Kč
(2 065 Kč Ngoại trừ thuế VAT)
CND CND™ PLEXIGEL - BỘ tạo móng có ĐẦY ĐỦ 4x CND™ PLEXIGEL (15ml) + CND™ PLEXIBOX
4 735 Kč –47 %
là: 4 735 Kč  (–47 %)
2 499 Kč
(2 065 Kč Ngoại trừ thuế VAT)
CND CND™ PLEXIGEL -  BỘ ĐẮP MÓNG 3x CND™ PLEXIGEL + CND™ ĐÉN LED
10 795 Kč –83 %
là: 10 795 Kč  (–83 %)
1 799 Kč
(1 487 Kč Ngoại trừ thuế VAT)
CND CND™ PLEXIGEL - BỘ TƯƠNG THÍCH 2x CND™ PLEXIGEL (15ml) + 2x CND™SHELLAC (7.3ml) + CND™ ĐÈN LED
11 050 Kč –84 %
là: 11 050 Kč  (–84 %)
1 799 Kč
(1 487 Kč Ngoại trừ thuế VAT)
CND CND™ PLEXIGEL -  BỘ TẠO MÓNG 3x CND™ PLEXIGEL
2 805 Kč –36 %
là: 2 805 Kč  (–36 %)
1 799 Kč
(1 487 Kč Ngoại trừ thuế VAT)
CND CND™ PLEXIGEL - BỘ 2x CND™ PLEXIGEL (15ml) + 2x CND™SHELLAC (7.3ml) CÓ THỂ TƯƠNG HỢP VỚI NHAU
3 060 Kč –41 %
là: 3 060 Kč  (–41 %)
1 799 Kč
(1 487 Kč Ngoại trừ thuế VAT)
Tổng cộng 6 mục
CND CND™ PLEXIGEL - BỘ tạo móng có ĐẦY ĐỦ 4x CND™ PLEXIGEL (15ml) + CND™ PLEXIBOX
Khuyến mại
4 735 Kč –47 %
2 065 Kč Ngoại trừ thuế VAT
2 499 Kč
Mã số: PR-102780
CND CND™ PLEXIGEL -  BỘ ĐẮP MÓNG 3x CND™ PLEXIGEL + CND™ ĐÉN LED
Khuyến mại
10 795 Kč –83 %
1 487 Kč Ngoại trừ thuế VAT
1 799 Kč
Mã số: PR-102778
CND CND™ PLEXIGEL -  BỘ TẠO MÓNG 3x CND™ PLEXIGEL
Khuyến mại
2 805 Kč –36 %
1 487 Kč Ngoại trừ thuế VAT
1 799 Kč
Mã số: PR-102774