Dũa - khối

Bán chạy nhất

Platinum PLATINUM – BEST VALUE FILE - bộ 25c dũa ZEBRA 80/80 JUMBO
 
195 Kč
(161 Kč Ngoại trừ thuế VAT)
Dũa trắng 150/150 (dùng một lần) 10c
 
95 Kč
(79 Kč Ngoại trừ thuế VAT)
Platinum PLATINUM – BEST VALUE FILE - bộ 25c dũa ZEBRA 100/100 JUMBO
 
195 Kč
(161 Kč Ngoại trừ thuế VAT)
Platinum PLATINUM – BEST VALUE FILE - bộ 25c dũa ZEBRA 100/100 DIAMOND
 
195 Kč
(161 Kč Ngoại trừ thuế VAT)
Dũa trắng 80/80 (dùng một lần) 10c
Dũa trắng 80/80 (dùng một lần) 10c
trong kho
Mã số: PR-101930
 
95 Kč
(79 Kč Ngoại trừ thuế VAT)
Dũa ZEBRA 80/80 (dùng một lần) 10c
Dũa ZEBRA 80/80 (dùng một lần) 10c
trong kho
Mã số: PR-101936
 
95 Kč
(79 Kč Ngoại trừ thuế VAT)
Dũa trắng 100/100 (dùng một lần) 10c
 
95 Kč
(79 Kč Ngoại trừ thuế VAT)
Dũa ZEBRA 150/150 (dùng một lần) 10c
Dũa ZEBRA 150/150 (dùng một lần) 10c
trong kho
Mã số: PR-101960
 
95 Kč
(79 Kč Ngoại trừ thuế VAT)
Platinum PLATINUM – BEST VALUE FILE - bộ 25c dũa ZEBRA 80/80 STRAIGHT
 
195 Kč
(161 Kč Ngoại trừ thuế VAT)
CND GLOSSING BLOCK - Khối dũa bốn mặt độ nhám 4000, tuổi thọ dài, 4c trong bao
 
445 Kč
(368 Kč Ngoại trừ thuế VAT)
Tổng cộng 10 mục
Platinum PLATINUM – BEST VALUE FILE - bộ 25c dũa ZEBRA 80/80 JUMBO
161 Kč Ngoại trừ thuế VAT
195 Kč
Mã số: PR-101328
Dũa trắng 150/150 (dùng một lần) 10c
79 Kč Ngoại trừ thuế VAT
95 Kč
Mã số: PR-101954
Platinum PLATINUM – BEST VALUE FILE - bộ 25c dũa ZEBRA 100/100 JUMBO
161 Kč Ngoại trừ thuế VAT
195 Kč
Mã số: PR-101334
Platinum PLATINUM – BEST VALUE FILE - bộ 25c dũa ZEBRA 100/100 DIAMOND
161 Kč Ngoại trừ thuế VAT
195 Kč
Mã số: PR-101310
Dũa trắng 80/80 (dùng một lần) 10c
79 Kč Ngoại trừ thuế VAT
95 Kč
Mã số: PR-101930
Dũa ZEBRA 80/80 (dùng một lần) 10c
79 Kč Ngoại trừ thuế VAT
95 Kč
Mã số: PR-101936
Dũa trắng 100/100 (dùng một lần) 10c
79 Kč Ngoại trừ thuế VAT
95 Kč
Mã số: PR-101942
Dũa ZEBRA 150/150 (dùng một lần) 10c
79 Kč Ngoại trừ thuế VAT
95 Kč
Mã số: PR-101960
Platinum PLATINUM – BEST VALUE FILE - bộ 25c dũa ZEBRA 80/80 STRAIGHT
161 Kč Ngoại trừ thuế VAT
195 Kč
Mã số: PR-101256
CND GLOSSING BLOCK - Khối dũa bốn mặt độ nhám 4000, tuổi thọ dài, 4c trong bao
368 Kč Ngoại trừ thuế VAT
445 Kč
Mã số: PR-45508