CND SHELLAC TOP/BASE

Bán chạy nhất

CND SHELLAC™ - ORIGINAL UV TOP COAT - sơn phủ cực bền 0.5oz (15ml)
955 Kč –37 %
là: 955 Kč  (–37 %)
600 Kč
(495,87 Kč Ngoại trừ thuế VAT)
CND SHELLAC™ - UV BASE COAT - sơn nền 0.42oz (12,5ml)
935 Kč –36 %
CND SHELLAC™ - UV BASE COAT - sơn nền 0.42oz (12,5ml)
trong kho (> 10 Cái)
Mã số: PR-47316
là: 935 Kč  (–36 %)
600 Kč
(495,87 Kč Ngoại trừ thuế VAT)
CND CND™ SHELLAC™ - DURAFORCE™ TOP COAT - Sơn phủ làm săn chắc 0.5oz (15ml) dành cho móng tay yếu và dễ gẫy
955 Kč –38 %
là: 955 Kč  (–38 %)
595 Kč
(491,74 Kč Ngoại trừ thuế VAT)
CND SHELLAC™ - ORIGINAL UV TOP COAT - sơn phủ cực bền 0.25oz (7,3ml)
595 Kč –41 %
là: 595 Kč  (–41 %)
350 Kč
(289,26 Kč Ngoại trừ thuế VAT)
CND CND™ SHELLAC™ WEAR EXTENDER Base Coat 0.42oz (12,5ml)
935 Kč –36 %
CND CND™ SHELLAC™ WEAR EXTENDER Base Coat 0.42oz (12,5ml)
trong kho (> 10 Cái)
Mã số: PR-100112
là: 935 Kč  (–36 %)
595 Kč
(491,74 Kč Ngoại trừ thuế VAT)
CND SHELLAC™ - UV BASE COAT - sơn nền 0.25oz (7,3ml)
CND SHELLAC™ - UV BASE COAT - sơn nền 0.25oz (7,3ml)
trong kho (> 10 Cái)
Mã số: PR-45242
 
595 Kč
(491,74 Kč Ngoại trừ thuế VAT)
CND CND™ SHELLAC™ - GLITTER TOP COAT - sơn phủ lấp lánh 0.25oz (7,3ml)
 
595 Kč
(491,74 Kč Ngoại trừ thuế VAT)
CND CND™ SHELLAC™ - PEARL TOP COAT - sơn phủ ngọc trai 0.25oz (7,3ml)
 
595 Kč
(491,74 Kč Ngoại trừ thuế VAT)
CND CND™ SHELLAC™ - MATTE TOP COAT - sơn phủ lì 0.25oz (7,3ml)
 
595 Kč
(491,74 Kč Ngoại trừ thuế VAT)
CND CND™ SHELLAC™ - DURAFORCE™ TOP COAT -sơn phủ làm san chắc 0.25oz(7,3 ml) dành cho móng tay yếu và dễ gẫy
 
595 Kč
(491,74 Kč Ngoại trừ thuế VAT)
Tổng cộng 13 mục
CND SHELLAC™ - ORIGINAL UV TOP COAT - sơn phủ cực bền 0.5oz (15ml)
GÓI TO TIỆN LỢI
955 Kč –37 %
495,87 Kč Ngoại trừ thuế VAT
600 Kč
Mã số: PR-47318
CND SHELLAC™ - UV BASE COAT - sơn nền 0.42oz (12,5ml)
GÓI TO TIỆN LỢI
935 Kč –36 %
495,87 Kč Ngoại trừ thuế VAT
600 Kč
Mã số: PR-47316
CND CND™ SHELLAC™ - DURAFORCE™ TOP COAT - Sơn phủ làm săn chắc 0.5oz (15ml) dành cho móng tay yếu và dễ gẫy
955 Kč –38 %
Mã số: PR-83865
CND SHELLAC™ - ORIGINAL UV TOP COAT - sơn phủ cực bền 0.25oz (7,3ml)
Yêu thích BOMB
595 Kč –41 %
289,26 Kč Ngoại trừ thuế VAT
350 Kč
Mã số: PR-45244
CND CND™ SHELLAC™ WEAR EXTENDER Base Coat 0.42oz (12,5ml)
935 Kč –36 %
491,74 Kč Ngoại trừ thuế VAT
595 Kč
Mã số: PR-100112
CND SHELLAC™ - UV BASE COAT - sơn nền 0.25oz (7,3ml)
Yêu thích
491,74 Kč Ngoại trừ thuế VAT
595 Kč
Mã số: PR-45242
CND CND™ SHELLAC™ - GLITTER TOP COAT - sơn phủ lấp lánh 0.25oz (7,3ml)
491,74 Kč Ngoại trừ thuế VAT
595 Kč
Mã số: PR-88193
CND CND™ SHELLAC™ - PEARL TOP COAT - sơn phủ ngọc trai 0.25oz (7,3ml)
491,74 Kč Ngoại trừ thuế VAT
595 Kč
Mã số: PR-88197
CND CND™ SHELLAC™ - MATTE TOP COAT - sơn phủ lì 0.25oz (7,3ml)
491,74 Kč Ngoại trừ thuế VAT
595 Kč
Mã số: PR-88195
CND CND™ SHELLAC™ - DURAFORCE™ TOP COAT -sơn phủ làm san chắc 0.25oz(7,3 ml) dành cho móng tay yếu và dễ gẫy
491,74 Kč Ngoại trừ thuế VAT
595 Kč
Mã số: PR-83863
CND CND™ SHELLAC™ - XPRESS5™ TOP COAT -sơn phủ 0.25oz (7,3ml) - gỡ bỏ trong 5 phút
491,74 Kč Ngoại trừ thuế VAT
595 Kč
Mã số: PR-74651
CND CND™ SHELLAC™ WEAR EXTENDER Base Coat 0.25oz (7,3ml)
491,74 Kč Ngoại trừ thuế VAT
595 Kč
Mã số: PR-100110
CND CND™ SHELLAC™ - XPRESS5™ TOP COAT - sơn phủ 0.5oz (15ml) - gỡ bỏ trong 5 phút
955 Kč –38 %
491,74 Kč Ngoại trừ thuế VAT
595 Kč
Mã số: PR-74653