SƠN ĐĂC BIỆT

Bán chạy nhất

CND RIDGEFX™ 40 x 0.125oz (3.7ml) - làm phảng bề mặt và dũ móng tay bền hơn, gói quà 40c
 
1 990 Kč
(1 645 Kč Ngoại trừ thuế VAT)
CND RIDGEFX™ 6 x 0.5oz (15ml) - làm phảng bề mặt và dũ móng tay bền hơn, gói 6c trên kệ
 
990 Kč
(818 Kč Ngoại trừ thuế VAT)
CND Bộ: RIDGEFX™ 0.5oz (15ml) + VINYLUX - WEEKLY TOP COAT (0.5oz) 15ml
 
610 Kč
(504 Kč Ngoại trừ thuế VAT)
CND STICKEY™ 0.33oz (9,8ml),  Base Coat để tăng sự bám dính của sơn
 
195 Kč
(161 Kč Ngoại trừ thuế VAT)
Tổng cộng 6 mục
CND RIDGEFX™ 40 x 0.125oz (3.7ml) - làm phảng bề mặt và dũ móng tay bền hơn, gói quà 40c
1 645 Kč Ngoại trừ thuế VAT
1 990 Kč
Mã số: PR-83475
CND RIDGEFX™ 6 x 0.5oz (15ml) - làm phảng bề mặt và dũ móng tay bền hơn, gói 6c trên kệ
818 Kč Ngoại trừ thuế VAT
990 Kč
Mã số: PR-83473
CND Bộ: RIDGEFX™ 0.5oz (15ml) + VINYLUX - WEEKLY TOP COAT (0.5oz) 15ml
504 Kč Ngoại trừ thuế VAT
610 Kč
Mã số: PR-94443
CND RIDGEFX™ 0.125oz (3.7ml) - làm phẳng bề mặt, lấp các đường lằn, che các khuyết khuyết, làm móng Mã số: PR-83205
CND RIDGEFX™ 0.5oz (15ml) - làm phẳng bề mặt, lấp các đường lằn, che các khuyết khuyết, làm móng Mã số: PR-83201
CND STICKEY™ 0.33oz (9,8ml),  Base Coat để tăng sự bám dính của sơn
161 Kč Ngoại trừ thuế VAT
195 Kč
Mã số: PR-46344