Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem giá bán sỉ.

Platinum BỘ PRO LED-tech BOOSTER COLOR 36x15ml

Mã số: PR-99903
Chưa được đánh giá
Thương hiệu: Platinum
không có sẵn
Platinum BỘ PRO LED-tech BOOSTER COLOR 36x15ml

Thông tin chi tiết

Mô tả chi tiết sản phẩm

BỘ BAO GỒM:

 

159990367-LED-tech BOOSTER COLOR Vivian (07), 15ml - Sơn gel KHÔNG MÀI (99694) 1.000
159990377-LED-tech BOOSTER COLOR Jennifer (17),15ml - Sơn gel KHÔNG MÀI (99714) 1.000
159990379-LED-tech BOOSTER COLOR Noemi (19), 15ml - Sơn gel KHÔNG MÀI (99718) 1.000
159990380-LED-tech BOOSTER COLOR Scarlett (20), 15ml - Sơn gel KHÔNG MÀI (99720) 1.000
159990385-LED-tech BOOSTER COLOR Dezider (25),15ml - Sơn gel KHÔNG MÀI (99730) 1.000
159990391-LED-tech BOOSTER COLOR Sibyla (31),15ml - Sơn gel KHÔNG MÀI (99742) 1.000
159990362-LED-tech BOOSTER COLOR Albino (02), 15ml - Sơn gel KHÔNG MÀI (99684) 1.000
159990396-LED-tech BOOSTER COLOR Titus (36), 15ml - Sơn gel KHÔNG MÀI (99752) 1.000
159990394-LED-tech BOOSTER COLOR York (34), 15ml - Sơn gel KHÔNG MÀI (99748) 1.000
159990364-LED-tech BOOSTER COLOR Susana (04), 15ml - Sơn gel KHÔNG MÀI (99688) 1.000
159990381-LED-tech BOOSTER COLOR Mabel (21), 15ml - Sơn gel KHÔNG MÀI (99722) 1.000
159990388-LED-tech BOOSTER COLOR Persida (28), 15ml - Sơn gel KHÔNG MÀI (99736) 1.000
159990363-LED-tech BOOSTER COLOR Frida (03), 15ml - Sơn gel KHÔNG MÀI (99686) 1.000
159990365-LED-tech BOOSTER COLOR Chantal (05), 15ml - Sơn gel KHÔNG MÀI (99690) 1.000
159990369-LED-tech BOOSTER COLOR Zoe (09), 15ml - Sơn gel KHÔNG MÀI (99698) 1.000
159990370-LED-tech BOOSTER COLOR Salome (10), 15ml - Sơn gel KHÔNG MÀI (99700) 1.000
159990371-LED-tech BOOSTER COLOR Achilles (11), 15ml - Sơn gel KHÔNG MÀI (99702) 1.000
159990372-LED-tech BOOSTER COLOR Rosa (12), 15ml - Sơn gel KHÔNG MÀI (99704) 1.000
159990374-LED-tech BOOSTER COLOR Iris (14),15ml - Sơn gel KHÔNG MÀI (99708) 1.000
159990376-LED-tech BOOSTER COLOR Bela (16), 15ml - Sơn gel KHÔNG MÀI (99712) 1.000
159990383-LED-tech BOOSTER COLOR Mona (23), 15ml - Sơn gel KHÔNG MÀI (99726) 1.000
159990387-LED-tech BOOSTER COLOR Qvido (27), 15ml - Sơn gel KHÔNG MÀI (99734) 1.000
159990389-LED-tech BOOSTER COLOR Aura (29), 15ml - Sơn gel KHÔNG MÀI (99738) 1.000
159990392-LED-tech BOOSTER COLOR Merlin (32), 15ml - Sơn gel KHÔNG MÀI (99744) 1.000
159990361-LED-tech BOOSTER COLOR Etela (01), 15ml - Sơn gel KHÔNG MÀI (99683) 1.000
159990366-LED-tech BOOSTER COLOR Xenie (06), 15ml - Sơn gel KHÔNG MÀI (99692) 1.000
159990368-LED-tech BOOSTER COLOR Abel (08), 15ml - Sơn gel KHÔNG MÀI (99696) 1.000
159990373-LED-tech BOOSTER COLOR Vesna (13), 15ml - Sơn gel KHÔNG MÀI (99706) 1.000
159990375-LED-tech BOOSTER COLOR Will (15), 15ml - Sơn gel KHÔNG MÀI (99710) 1.000
159990378-LED-tech BOOSTER COLOR Morgan (18), 15ml - Sơn gel KHÔNG MÀI (99716) 1.000
159990382-LED-tech BOOSTER COLOR Enzo (22), 15ml - Sơn gel KHÔNG MÀI (99724) 1.000
159990384-LED-tech BOOSTER COLOR Cesar (24), 15ml - Sơn gel KHÔNG MÀI (99728) 1.000
159990386-LED-tech BOOSTER COLOR Tea (26), 15ml - Sơn gel KHÔNG MÀI (99732) 1.000
159990390-LED-tech BOOSTER COLOR Karin (30), 15ml - Sơn gel KHÔNG MÀI (99740) 1.000
159990393-LED-tech BOOSTER COLOR Lea (33), 15ml - Sơn gel KHÔNG MÀI (99746) 1.000
159990395-LED-tech BOOSTER COLOR Gudrun (35), 15ml - Sơn gel KHÔNG MÀI (99750) 1.00

Các thông số bổ sung

Danh mục hàng: BỘ QUÀ TẶNG
Bảo hành: 24

Hãy là người đầu tiên đăng bài báo về mặt hàng này!

Đừng điền vào ô này: