CND SUMMER CITY CHIC

Bán chạy nhất

CND CND™ SHELLAC™ - UV COLOR - SANGRIA AT SUNSET (378) 0.25oz (7,3ml)
 
595 Kč
(492 Kč Ngoại trừ thuế VAT)
CND CND™ SHELLAC™ - UV COLOR - MUSEUM MEET CUTE (379) 0.25oz (7,3ml)
 
595 Kč
(492 Kč Ngoại trừ thuế VAT)
CND CND™ SHELLAC™ - UV COLOR - BEACH ESCAPE (380) 0.25oz (7,3ml)
 
595 Kč
(492 Kč Ngoại trừ thuế VAT)
CND CND™ SHELLAC™ - UV COLOR - ROOFTOP HOP (377) 0.25oz (7,3ml)
 
595 Kč
(492 Kč Ngoại trừ thuế VAT)
CND CND™ SHELLAC™ - UV COLOR - POP-UP POOL PARTY (382) 0.25oz (7,3ml) – limitovaný odstín
 
595 Kč
(492 Kč Ngoại trừ thuế VAT)
CND CND™ SHELLAC™ - UV COLOR - POPSICLE PICNIC (381) 0.25oz (7,3ml) – limitovaný odstín
 
595 Kč
(492 Kč Ngoại trừ thuế VAT)
CND CND™ SHELLAC™ Summer City Chic - bộ sưu tập mùa hè 6lọ Shellac, Tặng khăn quàng cổ và bảng mẫu 2021
 
3 570 Kč
(2 950 Kč Ngoại trừ thuế VAT)
Tổng cộng 7 mục
CND CND™ SHELLAC™ - UV COLOR - SANGRIA AT SUNSET (378) 0.25oz (7,3ml)
492 Kč Ngoại trừ thuế VAT
595 Kč
Mã số: PR-104974
CND CND™ SHELLAC™ - UV COLOR - MUSEUM MEET CUTE (379) 0.25oz (7,3ml)
492 Kč Ngoại trừ thuế VAT
595 Kč
Mã số: PR-104976
CND CND™ SHELLAC™ - UV COLOR - BEACH ESCAPE (380) 0.25oz (7,3ml)
492 Kč Ngoại trừ thuế VAT
595 Kč
Mã số: PR-104978
CND CND™ SHELLAC™ - UV COLOR - ROOFTOP HOP (377) 0.25oz (7,3ml)
492 Kč Ngoại trừ thuế VAT
595 Kč
Mã số: PR-104972
CND CND™ SHELLAC™ - UV COLOR - POP-UP POOL PARTY (382) 0.25oz (7,3ml) – limitovaný odstín
492 Kč Ngoại trừ thuế VAT
595 Kč
Mã số: PR-104982
CND CND™ SHELLAC™ - UV COLOR - POPSICLE PICNIC (381) 0.25oz (7,3ml) – limitovaný odstín
492 Kč Ngoại trừ thuế VAT
595 Kč
Mã số: PR-104980
CND CND™ SHELLAC™ Summer City Chic - bộ sưu tập mùa hè 6lọ Shellac, Tặng khăn quàng cổ và bảng mẫu 2021
2 950 Kč Ngoại trừ thuế VAT
3 570 Kč
Mã số: PR-105535